عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قند نیشابور (قنیشا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/17


نمای بلند مدت و روزانه یک نماد قندی:

e4b7016قنیشااااااااااااااااا.png

 

 

سهم با واگرایی منفی از سقف قیمتی 325 تومان در ماه اخیر تا محدوده 275 حدودی اصلاح کرده است.

کل کانالیزه صعودی اخیر را یک حرکت ترکیبی دانستیمWXY.

که در حال حاضر موج Y را در قالب یک مثلث احتمالی داریم که ریز موج های آن میان مت تکمیل می گردد. 

با شکل گیری یک واگرایی مخفی مثبت از حمایت مشخص شده سهم میتواند موقتا رشد ریز موج اخر E را داشته باشد و سپس اصلاح قیمتی را تجربه نماید.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش