عنـوان تحلیل : به روز رسانی تکنیکال پالايش نفت بندرعباس (شبندر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/24


در تحلیل پیشین این سهم به هنگام بازگشایی داشتیم:

1656958شبندر1.pngدر به روز رسانی مجدد:

 

f20dfb2شبندرررررررررر.png

 

 مشاهده میشود همچنان در حال تکمیل C از حرکت کامپلکس شبندر هستیم. که 5 موجی می باشد.اصلاح اخیر در سناریوی من موج 4 محسوب میشود و یک حد حمایت معتبر برای آن مشخص نموده ام.

 

 

با رعایت این محدوده انتظار سود آوری از سهم در قالب موج 5 می رود که  در صورت شکست 770 که در تحلیل اولیه به آن رسید و سقف قیمتی زد میتوان محدوده 860 را رصد نمود.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش