عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/25


دو سناریو برای این سهم:

پیش تر این سهم را تحلیل نموده و گفتیم در تکمیل موج C از Y  هستیم. اصلاح سهم کمی گسترده تر شده و از محدوده 112 تومان شاهد برگشت قیمتی سهم هستیم:

 

سناریوی 1: موج Y  همان کف قیمتی به اتمام رسیده باشد و این رشد اخیر در تکمیل یک روند صعودی است که بعدها الگوی آن مشخص میشود و در مسیر رشد مقاومت های آن: 188-208 لحاظ گردد.

 

سناریوی 2:  در تکمیل یک الگوی مثلث هستیم و نیاز به اصلاحی مجدد در قالب E  هست. البته پس از تکمیل ریز موج D. 

b086bd3ثنوسا آپدیت.png

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش