عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/29


چارت روزانه کسرا - در حال تکمیل سناریو

b48d256کسرا.pngاصلاح قیمتی پیش بینی شده در حال تکمیل است هنوز حرکت دقیق Y مشخص نیست . در صورت تکمیل موج C  در محدوده 260 تا 240 انتظار یک رشد موقت فعلا برای سهم میرود.

به افزایش حجم معاملات در هفته اخیر دقت شود.

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش