عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/02


چارت روزانه و هفتگی در به روز رسانی:

 

تحلیل پیشین:

a1f0518وپترو.png

 

به روز رسانی:

 

2a0b119وپتروووو.png

اتمام موج W  از(B) بزرگ را مشاهده مینمایید. رشد چند ماه اخیر در تکمیل X خواهد بود و سپس اصلاح Y و در نهایت آغازیک رشد خوب برای سهم پیش بینی میشود. مرحله به مرحله سناریو را به روز رسانی می نماییم.

 

حد حمایت اشاره شده معتبر بوده و سهم از همان منطقه رشد خود را با فراز و فرودهایی آغاز نموده است.

در نهایت هم اکنون به نظر میرسد حمایت سهم بالاتر آمده و در محدوده 145- 150 می تواند یک کف برای سهم لحاظ نمود. 

 

مقاومت های مهم: 180-195-200-250 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش