عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت پاسارگاد (شپاس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/06


چارت روزانه- یک سناریو

b4b6c3cشپاس.png

 

 

به نظر میرسد در رکت ایمپالس سناریوی شپاس موج 2 اصلاحی در حال تکمیل است و کم کم وارد مرحله بعدی موج 3 خواهیم شد.

افزایش حجم معاملات در سهم مهم بوده و شکست سقف قبلی یعنی تارگت اولیه مشخص شده باید اتفاق بیفتد. 

 

حد ضرر سهم محدوده 284- 297 می باشد. 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش