عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/06


دیتای روزانه و بلند مدت این سهم و بررسی یک سناریو:

e55080dگوهران.png

 

موج صعودی از کف قیمتی را میتوان شاخه بی از B بزرگتر در نظر داشت. هم اکنون ریز موج سی از موج ترکیبی کانالیزه آبی شده در حال تکمیل است که برای آن مقاومت های 105 و 115 را داریم.  سپس اصلاح موج C  از B بزرگ شکل خواهد گرفت. فعلا روند صعودی است و مادامی که به زیر خط روند کانالیزه نفوذ نکرده سهم خطری ندارد. حد ضرر سهم 96 لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش