عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی پتروشیمی فجر(بفجر) بر اساس عملکرد 11 ماهه و پیش بینی سود سال96 و 97

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/12/06


معرفی شرکت

 تاریخچه تاسیس شرکت پتروشیمی فجر در سال 1377 با هدف تامین یوتیلیتی مورد نیازشرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در بندر امام درسایت 4 تاسیس شد و به عنوان اولین شرکت یوتیلیتی متمرکز در کشور در سال 1381 به بهره برداری رسید، با گسترش شرکت­ها و افزایش اجرای طرح­های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سایت 2 و 3 ، شرکت پتروشیمی فجر به منظور تامین یوتیلیتی طرح­های جدید اقدام به اجرای طرح توسعه فجر در سایت 2 نمود.

در حال حاضر، شرکت پتروشیمی فجر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)سهامی عام ) می­باشد. مرکزاصلی شرکت، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندرامام خمینی)ره( واقع است .

 

  موضوع فعالیت

شرکت پتروشیمی فجر از سال 1382 تا کنون یوتیلیتی شرکت­های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی را به عهده دارد .در این مسیر به منظور افزایش سودآوری و رضایت ذینفعان جهت کسب سهم بیشتری از بازار هدف، نسبت به فروش برق مازاد بر مصرف شرکت­های مستقر در منطقه ویژه به کشورهای همسایه اقدام می نماید.

 

 

سهامداران

 

 

 

 

31039bbفجر6.jpg

 

معرفی واحدهای عملیاتی اصلی شرکت

نیروگاه برق ناحیه یک

نیروگاه ناحیه یک مجتمع پتروشیمی فجر دارای ۷ واحد توربین گازی به ظرفیت مجموع ۸۳5 مگاوات می باشد که ۲ وظیفه تولید و توزیع برق به صنایع پتروشیمی منطقه را به عهده دارد. برای تولید این میزان انرژی الکتریکی، امکانات دریافت و مصرف ۲۲۰ هزار نرمال مترمکعب گاز طبیعی در ساعت فراهم شده است. همچنین از گازوئیل به عنوان سوخت پشتیبان در مواقع کاهش فشار یا قطع جریان گاز استفاده میگردد.

نیروگاه برق ناحیه دو

 همچنین نیروگاه ناحیه ۲ با ۴ واحد توربین گازی با مجموع ظرفیت 6۴۸ مگاوات ساعت برق در مدار تولید قرار دارد. بخش عمده تولید بخار در مجتمع پتروشیمی فجر با بهره­گیری از انرژی عظیم حرارتی موجود در گازهای پرحرارت حاصل از احتراق توربینهای گازی صورت می گیرد. تولید بخار در نیروگاه برق شرکت، فرآیندی شبیه یک نیروگاه سیکل ترکیبی را دارد با این تفاوت که در اینجا بخار تولیدی برای استفاده واحدهای پتروشیمی ارسال می­­شود. واحد بخار ناحیه یک ظرفیت تولید 9۳5 تن بر ساعت بخار را دارد و بخش بخار ناحیه ۲ ،برای تولید ۷۴۰ تن بر ساعت بخار طراحی شده است.

واحد هوا ۱

از 8 واحد هوای ناحیه ۱ پتروشیمی فجر ، شامل دو بخش فشرده سازی و جداسازی هوا می باشد. ظرفیت بخش فشرده سازی هوا شامل ۱65۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت هوای فشرده و ۱55۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت هوای فشرده خشک موردنیاز تجهیزات ابزار دقیق می باشد. این میزان هوا با استفاده از سه دستگاه کمپرسور هر یک به ظرفیت ۱9۴۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت تولید می گردد. بخش جداسازی هوا دارای سه خط تولید می باشد که دو خط دارای تولیدات مشابه اکسیژن و نیتروژن به صورت مایع و گاز و خط سوم علاوه بر اکسیژن و نیتروژن ،آرگون مایع نیز تولید می کند.در این واحد، هوا تا دمای ۱۷۴ -درجه سانتیگراد سرد و با استفاده از روش تقطیر جدا می گردد. در واحد تفکیک هوای ناحیه۲ نیز ۱5۰۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت هوای فشرده، ۲۷۰۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت هوای ابزار دقیق ، ۱۲۰۰۰نرمال مترمکعب در ساعت اکسیژن گازی و ۲۴۰۰۰ نرمال مترمکعب در ساعت نیتروژن گازی تولید میشود. کلیه محصولات گازی هر دو واحد از طریق خطوط انتقال جهت مصرفکنندگان منطقه و محصولات مایع از طریق حمل تانکری برای سراسر کشور ارسال میگردد. واحد خطوط ارتباطی واحد خطوط ارتباطی مسئولیت توزیع و کنترل سرویسهای جانبی (UTILITY )تولیدشده در مجتمع فجر به تمام مجتمع­های فعال منطقه ویژه را بر عهده دارد و علاوه بر این، مجتمعهای منطقه ، خوراك موردنیاز و محصولات تولیدشده خود را با استفاده از خطوط لوله و تحت نظارت این واحد دریافت یا ارسال می نمایند.

 

فرآیند تولید

9491d6bفجر7.jpg

 

 

فاکتورهای اساسی موثر بر شرکت

 با توجه به اینکه 78 %از مبلغ مواد اولیه را گاز مصرفی نیروگاه تشکیل می دهد، افزایش نرخ گاز مصرفی تاثیر بسزایی بر بهای تمام شده خواهد گذاشت. قیمت محصولات شرکت متاثر از 4 فاکتور نرخ سوخت گاز، آب خام، نرخ تورم و نرخ تسعیر ارز میباشد که توسط شرکت صنایع پتروشیمی تعیین میگردد.

 تامین مواد اولیه

گاز مصرفی مهم ترین ماده اولیه شرکت است که 78 %از مبلغ مواد اولیه را تشکیل می دهد. که تماما از داخل تامین می شود.

بازار فروش محصولات

  برق مهم ترین محصول شرکت است که 50 %از مبلغ محصولات را تشکیل می دهد که تمام فروش آن داخلی می باشد.

عملکرد شرکت در یازده ماهه 96

شرکت در گزارش عملکرد بهمن ماه خود موفق به فروش 125 میلیارد تومان انواع محصول (معادل 8 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1380 میلیارد تومان رسیده (معادل 89 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 176 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1441 میلیارد تومان بوده است.

 

af5004aفجر2.jpg

ea355d7فجر1.jpg

 

مواد اولیه

مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات (انواع آبهای صنعتی) پتروشیمی فجر، آب خام می باشد که از طریق رودخانه کارون  تامین و از سازمان منطقه ویژه اقتصادی خریداری می گردد مبلغ خرید هر متر مکعب آب مصرفی تا پایان سال 1396 به صورت میانگین  12.005 ریال ( 11.000 ریال نرخ مصوب و  1.005 ریال بالاسری و عوارض سازمان) می باشد.همچنین برای تولید محصول برق از گاز طبیعی استفاده می شود که توسط شرکت ملی گاز ایران تامین و از طریق سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) خریداری می گردد. گاز مصرفی مهم ترین ماده اولیه شرکت است که 78 %از مبلغ مواد اولیه را تشکیل می دهد.  نرخ خرید هر متر مکعب گاز تا پایان سال 1396 مبلغ 1.320ریال و با احتساب بالاسری و سایر عوارض مبلغ 1.534 ریال محاسبه می شود.

نرخ فروش

 محصولات شرکت پتروشیمی فجر بر اساس آخرین نرخهای مورد تایئد و ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران NPC می باشد. طبق آخرین نرخهای ابلاغ شده در سال 1393 صورتحسابهای فروش، ماهیانه صادر و به مشتریان ارسال میگردد. مهترین عوامل موثر در محاسبه نرخ فروش محصولات عبارتند از  افزایش نرخ مواد اولیه(آب خام) و سربار تولید (گازمصرفی) و همچنین افزایش نرخ تورم اعلامی توسط دولت می­باشد از طرف دیگر شرکت پتروشیمی فجر تنها تولید کننده یوتیلیتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) می باشد ، محصولات یوتیلیتی تولید شده در زنجیره تولید دیگر مجتمعهای فعال در منطقه مورد استفاده و در بهای تمام شده محصولات آنها موثر می باشد. در طی سالهای 94و 95 با توجه به عدم افزایش قابل ملاحظه نرخ آب و گاز مصرفی  توسط دولت که  به ترتیب معادل 9 درصد و 41 درصد و در مجموع  50 درصد از  کل بهای تمام شده محصولات تولیدی را تشکیل می دهند، همچنین پائین بودن نرخ تورم اعلام شده توسط دولت، شرکت امکان افزایش نرخ فروش محصولات خود را نداشته است در طی سال جاری(1396) نرخ خرید آب مصرفی از مبلغ میانگین 10.117 ریال به 12.005 ریال معادل 18 درصد افزایش یافته است، نرخ خرید گاز به صورت میانگین برای هر متر مکعب 1.320 ریال و با احتساب بالاسری سازمان و سایر عوارض مبلغ 1.534 ریال برای هر متر مکعب بدون تغییر نسبت به  سال قبل محاسبه شده است. نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای سال1394 معادل11 درصد، سال 1395 معادل 9  درصد و در پایان دی ماه 1396 معادل 10 درصد می باشد. با توجه به شرایط موجود و در صورت تغییر با اهمیت در عوامل محاسبه بهای تمام شده محصولات در آینده، مدیریت شرکت درخواست تجدید نظر در محاسبه فروش محصولات را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

 

پیش بینی سود هر سهم سال مالی  96 و 97

مفروضات در نظر گرفته شده:

مقدار تولید و فروش

پیش بینی مقدار تولید و فروش شرکت بر اساس نسبت مقدار تولید به ظرفیت اسمی و همچنین نسبت فروش به تولید طی سالهای گذشته به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است.

8c2222cفجر3.jpg

 

dae9f09فجر4.jpg

نرخ فروش

نرخ های فروش محصولات در سال 97 تقریبا برابر با میانگین سال 96 در نظر گرفته شده است. زیرا نرخ های فروش فجر دستوری بوده و بر اساس ابلاغیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعمال می گردد. البته شرکت در آخرین پیش بینی سود خود عنوان کرده است که در صورت تغییر با اهمیت در عوامل محاسبه بهای تمام شده محصولات در آینده، مدیریت شرکت درخواست تجدید نظر در محاسبه فروش محصولات را در دستور کار خود قرار خواهد داد.  

نرخ مواد اولیه

بر اساس آخرین پیش بینی شرکت نرخ خرید آب خام برای سه ماهه اول سال 1397 بر اساس اخرین نرخ ابلاغی از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی برای هر متر مکعب مبلغ 14.686 ریال (شامل 13.000 ریال نرخ مصوب و 1.686 ریال بالاسری و عوارض) می باشدکه نسبت به نرخ سال قبل 22% افزایش خواهد داشت. که همین نرخ را برای کل سال تعمیم داده ایم.

نرخ خرید گاز مصرفی (هزینه انرژی سربار تولید) برای هر متر مکعب 1.505 ریال ( شامل نرخ مصوب 1.320 ریال و 185 ریال بالاسری و سایر عوارض) پیش بینی شده است که نسبت به  نرخ سال قبل 2%  کاهش پیدا کرده است که ناشی ازکاهش  مبلغ آبونمان و سایر عوارض گاز می­باشد. خرید آب و گاز مصرفی براساس پول رایج کشور و تماما از داخل کشور تامین می­گردد.

با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سال آتی (1397) پیش بینی هزینه های اداری و تشکیلاتی در سال 1397 نسبت به سال 1396  بر اساس دستور العمل ابلاغی تهیه بودجه سال 1397  معادل( 14% )  افزایش داده شده است.

 

نکته مهم

نکته مهم در پیش بینی سود و زیان هر سهم شرکت بدهی­های ارزی شرکت می ­باشد. در آخرین پیش بینی، شرکت بیان کرده است که تصمیمی برای دریافت تسهیلات جدید ندارد. مانده تسهیلات موجود در پایان سال مالی 96 تنها مربوط به مانده تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق ذخیره ارزی به عاملیت بانک ملت معادل  55.678  هزاریورو می باشد.

که ما بر اساس پیش بینی خود شرکت مبلغ 3048 هزار یورو برای تسویه وام ارزی در سال 97در نظر گرفته ایم.

نرخ یورو برابر با 55000 ریال در نظر گرفته شده است.

شرکت نرخ تسعیر یورو را در سه ماهه انتهای سال 96، 50200 ریال در نظر گرفته است که پایینتر از نرخ واقعی یورو در بازار می باشد.

توضیحات شرکت در خصوص تسعیر ارز

با توجه به افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز در نیمه دوم سال جاری و بالا بودن زیان حاصل تسعیر ارز، هر گونه تصمیم گیری در مورد زیان ناشی از تسعیر ارز در پایان سال مالی 1396 با نظر حسابرس و بازرس قانونی  همچنین در نظر گرفتن بخشنامه های سازمان حسابرسی در این زمینه  اعمال خواهد گردید . در صورتی که زیان ناشی از تسعیر ارز در پایان سال 1396 به حساب هزینه های دوره تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی منظور گردد موجب خواهد شد که سود هر سهم پیش بینی سال 1396 به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا بکند. با فرض تخصیص کل هزینه زیان تسعیر ارز تاپایان آذر ماه 96 به هزینه های دوره معادل 23 درصد از سود هر سهم  مورد انتظار  برای سال جاری کاهش خواهد یافت و در مقابل با فرض تخصیص زیان تسعیر ارز به حساب دارائیها  و تاسیسات  مربوطه، سود پیش بینی و مورد انتظار سال جاری  به میزان 23 درصد تعدیل مثبت خواهد گردید.  

82ba9a5فجر5.jpg

 

نتیجه گیری نهایی:

مهمترین عامل در حال حاظر در تعیین سود هر سهم شرکت بدهی های ارزی شرکت و نرخ تسعیر آن می­باشد که هر تغییر کوچکی در آن می تواند سود برآوردی شرکت را تغییر دهد.  سود سال 97 بر اساس میزان بدهی که تسویه شود و همچنین نرخ یورو می تواند تغییر کند.

بهاره حیدری مقدم
واحد سرمایه گذاری و آموزش