عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايركا پارت صنعت (خكار)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/07


چارت روزانه و تحقق یک روند تحلیلی در سناریو ما:

42d768bخکارررررررررر.png

 

 

اتمام اندینگ سی از B بزرگ و آغاز رشد موج C را داشتیم در به روز رسانی مشخص است که یک روند تند و تیز ایمپالس شکل گرفته و پس از بازدهی بیش از 50 درصدی شاهد  تکمیل ریز موج 3 هستیم. اگر محدوده سقف مهم قبلی شکسته و بالای آن تثبیت شود روند موج 3 ادامه دار است در غیر این صورت اصلاح شکل گرفته موج 4 محسوب میشود که زمان بر تر از موج 2 احتمالا خواهد بود. مقاومت مهم در تکمیل ایمپالس 195- 215.

اتفاق خوب این سهم برگشت دقیق از حمایت اشاره شده است.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش