عنـوان تحلیل : بررسی عملکرد بهمن ماه شرکتهای گروه خودروسازی

حوزه تحلیل : بررسی گزارشات کدال


تاریخ انتشار : 1396/12/12


بررسی عملکرد بهمن ماه شرکتهای گروه خودروسازی

 

خودرو

 • شرکت ایران خودرو گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را بدون انتشار آمار فروش قطعات منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 2381 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 13 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 20519 میلیارد تومان رسیده (معادل 110 درصد از بودجه).  که 1809 میلیارد تومان بیشتر از بودجه برآوردی شرکت18709 میلیارد تومان (بدون احتساب قطعات) می باشد.
 • .شایان ذکر است که درصد پوشش مذکور بدون احتساب مبلغ فروش قطعات(6547میلیارد تومان) در بودجه می باشد. که نشان از عملکرد خوب شرکت در سال مالی 96 دارد.که با این وجود تعدیل مثبت سهم دور از انتظار نمی باشد
 •  لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 25785 میلیارد تومان(با احتساب قطعات)بوده است.

ae3bc30خودرو2.jpg

deddd63خودرو1.jpg

 

خساپا

 

 • شرکت خودروسازی سایپا با گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 1243 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 11 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 9934 میلیارد تومان رسیده (معادل 85 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 1685 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد.
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 9043 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت   برای کل سال مالی 96، مبلغ 11618 میلیارد تومان می باشد.

 

af0714cسایپا2.jpg

8bc7c51سایپا1.jpg

 

خپارس

 • شرکت پارس خودرو با نماد #خپارس گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 732 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 12 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 5873 میلیارد تومان رسیده (معادل 95 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 295 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. 
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 4334 میلیارد تومان بوده است و پیش بینی شرکت برای کل سال مالی 96، مبلغ 6168 میلیارد تومان می باشد.
 • میانگین نرخ فروش محصولات گروه رنو و برلیانس در بهمن ماه بالاتر از میانگین 11 ماهه بوده است.
 • تعدیل مثبت در درآمد هر سهم شرکت در انتهای سال مالی دور از ذهن نمی باشد.

 

0814b00خپارس2.jpg

90afc7cخپارس1.jpg

 

خاور

 • شرکت ایران خودرو دیزل گزارش عملکرد بهمن ماه  خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 41 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 4 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
 • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 351 میلیارد تومان رسیده (معادل 36 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 611 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. 
 • لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 759 میلیارد تومان بوده است.

 

91dafb0خاور2.jpg

abb45e1خاور1.jpg

بهاره حیدری مقدم

واحد سرمایه گذاری و آموزش