عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شهد ايران‌ (غشهد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/13


چارت هفتگی سهم:

55a235aغشهددددددد.png

 

اصلاح میان مدت سهم را داشتیم و کندل ها نمای هفتگی است. کم کم در تکمیل بی از Y باید محدوده 150- 165 مورد توجه قرار گیرد. با افزایش حجم معاملات احتمال تغییر روند وجود دارد. فعلا کمی نیاز به زمان و اصلاح دارد. حجم معاملات این سهم کم است و قدرت نقد شوندگی پایین می باشد ولی همگام با جو مثبت گروه غذایی احتمال نوسانات سهم می باشد. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش