عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/20


به روز رسانی - تحقق یک روند تحلیلی

2d9911cکمنگنززززززززززززز.png

رشد اخیر سهم در قالب C از Y پیش تر اشاره شده بود و  بازدهی حدود 40 درصدی را نصیب سهامداران خود نموده است.  این موج میتواند در مسیر رشد با شکست سقف قبلی  مقاومت های 680- 715 را فعلا داشته باشد و در صورت عبور 840 یعنی ب صورت زیر احتمال تکمیل چارت است:

e5e5b05photo_2018-03-16_15-29-18.jpg

 

 

به روز رسانی میشود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذار و آموزش