عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/21


چارت روزانه

83caf4fوبشهرررررررررر.png

 

 

حمایت نزدیک این سهم : 124 تومان

اگر اصلاح اخیر 2 کل موج قبلی را پوشش ندهد می تواند روند چند ماه را شروع یک ایمپالس دانست و در انتظار موج 3 این سهم بود. 

 

اگر بیشار از 124 تومان اصلاح کرد  و تا 115 حمایت بعدی اصلاح نمود آنگاه سناریوی بالا در صورت پوشش موج قبل فیل خواهد شد و A و B داشته ایم و رشد بعدی C خواهد بود.

اهداف مسیر برگشت: 150-160 و 190- 200 مد نظر باشد.

 

سهم میان مدتی است.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش