عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/12/21


چارت روزانه و یک سناریو:

6c6c10fونیکییییی.png

 

موج اخر از B بزرگ در حال اتمام است و شاید حدود 15 روز برای تکمیل زمان بخواهد.  حمایت های سهم 133 حدودا و 122 تومان می باشد  و باید دید ریز موج 4 رو ب بالا و  سپس 5  اصلاحی تا چه محدوده ای از این دو حمایت خواهد بود.  پس از آن یک رشد در انتظار سهم است که روندی چند ماهه می باشد.

مقاومت ها:170-165 فعلا لحاظ گردد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش