عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شرکت گازلوله‌ (پلوله)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/01/15


چارت روزانه و نمای بلند مدت پلوله:

 

 

 

پس از تکمیل  حرکت کامپلکس WXY در قالب B اصلاحی انتظار یک رشد قابل توجه در سهم در قالب C در بلند مدت می رود. حمایت معتبر: 420 تومان استاپ لاس در نظر گرفته شود. در صورت شکست این حمایت 370 مد نظراست.

در برگشت روند سهم با شکست 560 توما، 700 حدودا مقاومت مهمی است.

 

مینایوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش