عنـوان تحلیل : تحلیل نموداری دلار در تایم فریم روزانه

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/05


چارت روزانه دلار از سال2013 مشاهده میشود:

daf28d7دولار.png

 

 به نظر میرسد دلار بتواند در قالب موج A  روند رشد را تا 4000-4150 داشته باشد و سپس اصلاحی در قالب موج B و سپس رشد اخر را در تکمیل سوم از  Z طی نماید. فعلا روند را دنبال نماییم هر چند عوامل سیاسی و اقتصادی کلان را باید در رشد و اصلاح های این نمودار باید در نظر گرفت.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش