عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1397/02/04


چکاپا در تایم فریم روزانه:

dd6fedaچکاپااا.png

چکاپا:

پس از یک اصلاح قابل توجه در چکاپا یکم محدوده حمایتی برای سهم مشخص شده است.
محدوده 295 تومان در گذشته نیز مورد توجه خریداران بوده است و انتظار واکنش به این محدوده میرود. 

روند حرکتی موج B هنوز مشخص نیست و نیاز به زمان دارد تا مشخص گردد مثلث است یا خیر..
در نهایت در تکمیل ریزموج صعودی D از مثلث احتمالی B بزرگ، انتظار داریم یک رشد داشته باشیم. محدوده 360- 370 مهم است.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش