عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال رادياتور ايران‌ (ختور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/06


چارت این سهم در نمای روزانه موج شماری شده است:

fd0f209ختورررر.png

 

سهم درحال تکمیل ترینگل موج بی است و با تکمیل ریزموج های اخیر روند صعودی به خود میگیرد. انتظار داریم سهم با حد ضرر 260 تومان با افزایش حجم  رشد نماید. شکست 350 تومان و تثبیت بالای آن  سیگنال تایید موج صعودی خواهد بود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش