عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی و بررسی بودجه 96 شرکت پتروشیمی زاگرس

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/06/06


تحلیل بنیادی و بررسی بودجه 96 شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1377 تاسیس گردید و در سال 1390 در فرابورس پذیرفته شد.موضوع فعالیت اصلی شرکت  عبارت است از: راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید،بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی...

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 3 میلیون ریال بوده است که طی چندین مرحله به مبلغ 2400 میلیارد ریال افزایش یافته است. سهامدار اصلی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با مالکیت 34 درصدی می باشد.

ظرفیت اسمی تولید متانول سه میلیونو سیصد هزار تن می باشد.سهم شرکت در تولید متانول در داخل کشور حدود 65 درصد می باشد. سهم شرکت از تولید جهانی 126 میلیون تنی این محصول در سال گذشته 2.6 درصد بوده است.

شرکت در سال مالی 1395، شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 3.204 هزار تن و فروش 3.211 هزار تن متانول شده است. میزان فروش متانول صادراتی 3.082 هزار تن و میانگین نرخ فروش صادراتی  9.901 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  31.428 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت بخار می باشد. کل مبلغ فروش 31.920 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 37.500 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 264 دلار بوده است.

شرکت در اولین بودجه میزان فروش متانول را 3.135 هزار تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش 3000 هزار تن متانول صادراتی به نرخ 10.875 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.500 ریال و نرخ جهانی متانول 290 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 7 درصدی 34.225 میلیارد ریال پیش بینی شده است

شرکت در بودجه سال مالی 1396 مبلغ 4060 ریال سود به ازا هر سهم سود پیش بینی کرده است و حاشیه سود ناخالص شرکت 46 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 28 درصد می باشد.

این در حالی است که در سال مالی سال مالی منتهی به اسفند 95 مبلغ 4037 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است و حاشیه سود ناخالص شرکت 48 درصد بوده است.حاشیه سود خالص شرکت 30 درصد می باشد.

3 ماهه ابتدایی سال مالی 1396: شرکت در فصل بهار 791.193 تن تولید متانول داشته است و 762.679 تن را با میانگین نرخ فروش 10.763 هزار ریال به فروش رسانده است. مبلغ کل فروش 8.375 میلیارد ریال بوده و شرکت توانسته از نظر مبلغ فروش در این سه ماهه  24 درصد از بودجه خود را پوشش دهد. درصد پوشش ماهانه در فروردین ماه 8 درصد، در اردیبهشت ماه 8 درصد و در خرداد ماه 8 درصد بوده است. میانگین نرخ فروش متانول در سه ماهه نخست امسال تقریبا برابر با نرخ بودجه می باشد.با فرض دلار 37000 ریالی شرکت هر تن متانول را به نرخ 290 دلار به فروش رسانده است. در سه ماهه سال مالی گذشته 883.613 تن تولید و 840.965 تن فروش متانول داشته است. میانگین نرخ فروش متانول 7.840 هزار ریال بوده است. مبلغ فروش کل 6.714 میلیارد ریال و درصد پوشش بودجه 21 درصد بوده است.

شرکت در سه ماهه امسال در مقایسه با 3 ماهه سال مالی گذشته 10 درصد تولید متانول را کاهش داده و مقدار فروش هم کاهش 9 درصدی داشته است اما مبلغ فروش 24 درصد رشد کرده است که به دلیل افزایش نرخ فروش متانول می باشد.

در عملکرد سه ماهه نخست امسال با افزایش 80 درصدی سود خالص، 1103 ریال سود به ازا هر سهم ساخته است.  سود هر سهم سه ماهه پارسال مبلغ 613 ریال بوده است.

5b8d34cza1.png

4b8ddf7za20.png

a6e49c6za3.png

9088b95za4.png

 

این شرکت در تیرماه موفق به فروش 348 میلیارد تومان انواع محصول خود شده است. از نظر مقداری 11 درصد و از نظر ریالی 10 درصد از بودجه را پوشش داده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1186 میلیارد تومان رسیده و 35درصد از بودجه را پوشش داده است. در 4ماهه نخست 38 درصد از مقدار پیش بینی شده را به فروش رسانده است.

cecb1d6za11.png

0755883za12.png

05e4518za13.png

 

مفروضات تحلیلی برآورد سود سال 96

1-مقدار فروش محصولات برابر با بودجه شرکت می باشد.

2- نرخ دلار برای ادامه سال 39000 ریال فرض شده است.

3- برای محاسبه مبلغ فروش صادراتی متانول از نرخ جهانی متانول(290 دلار) برای ادامه سال استفاده گردید . نرخ فروش بخار هم برای ادامه سال برابر با نرخ عملکرد سه ماهه در نظر گرفته شد.

4- بیش از 75 درصد از بهای تمام شده مربوط به مواد مصرفی می شود. مواد مصرفی شامل اکسیزن و گاز خوراک می باشد . از ضریب مصرف مواد اولیه در سال 95 برای پیش بینی مقدار مصرف گاز مصرفی و خوراک استفاده شد. نرخ گاز خوراک برابر با 9.5 سنت و دلار 3300 تومان در نظر گرفته شد و نرخ اکسیژن با افزایش یک درصدی نسبت به سال گذشته لحاظ گردید. افزایش دستمزد همانند بودجه 26 درصد فرض گرید. در محاسبه سربار نیز حقوق و دستمزد 26 درصد افزایش یافت. یک درصد عوارض آلایندگی با توجه به مفروضات مبلغ فروش تغییر یافت. هزینه آب، برق و گاز هم با رشد 10 درصدی محاسبه گردید.

11e039bza7.png

a327c29za8.png

5-در محاسبه هزینه عمومی اداری و فروش، هزینه حمل برای صادرات 3 میلیون تن متانول به ازا هر تن 40 دلار در نظر گرفته شد.

6- سایر موارد برابر با بودجه اعلامی شرکت در نظر گرفته شد.

92d7d84zag200.png

بر اساس مفروضات بالا سود به ازا هر سهم  4580 ریال برآورد گردید. در زیر جدول حساسیت مربوط به تغییرات 100 تومانی نرخ دلار و 10 دلاری نرخ جهانی متانول و 5 دلاری هزینه حمل آورده شده است.

0798a31zagggggg.png

 

تهیه کننده: زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش