عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كابل‌ البرز (بالبر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/06


چارت روزانه بالبر نمای چندین ساله سهم:

4f9666eبالبر.png

 

سهم از 2012 تا کنون در یک کانالیزه معتبر در نوسان بوده و در یک سال اخیر با نوسانات زیاد روندی صعودی در کانال کوتاه مدت تر داشته است. انتظار میرود از محدوده فعلی با حد ضرر 230- 235 بتوان نوسان مثبتی در سهم در کوتاه مدت داشت. مقاومت های 308 و 410- 390 میان مدت مد نظر باشد.

 

در توضیحات شرکت کابل البرز فروش محصولات در بودجه را مبلغ 110 میلیارد تومان پیش بینی نموده است.
شرکت با انتشار گزارش فروش ماهیانه خود تا پایان مرداد ماه توانسته مبلغ 115 میلیارد تومان فروش داشته باشد.

با این حساب شرکت موفق گردیده تا پایان مرداد ماه علاوه بر پوشش کامل بودجه  4% درصد مازاد فروش را در 11 ماهه سال مالی محقق نماید.

عملکرد شرکت در فروش محصولات تا پایان مرداد ماه خوب ارزیابی میشود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش