عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/03/30


1- صورت سود و زیان:

9edf8dbفولاد1.jpg

شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/96 به ازای هر سهم 253 ریال سود پیش بینی کرده است که نسبت به بودجه سال 1395 افزایش 53 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در 9 ماهه منتهی به 95/09/30 موفق به پوشش 85 درصدی بودجه سال 95 خود شده است.

2-آمار مقدار فروش:

محصولات تولیدی شرکت فولاد مبارکه اصفهان شامل: محصولات گرم، محصولات سرد، محصولات پوشش دار و تختال می باشد. از لحاظ مقدار فروش محصولات گرم با 58 درصد بیشترین سهم فروش را در بودجه 96 به خود اختصاص می دهند.

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به طور متوسط 75 درصد از محصولات خود را در بازار داخلی و 25 درصد از محصولات را در بازارهای خارجی به فروش می رساند.

در نمودار ذیل عملکرد شرکت در 11 ماهه نخست سال نشان داده شده است.

85fb3c5فولاد2.jpg

همچنین روند مقدار فروش شرکت به صورت ذیل می باشد.

155bef7فولاد3.jpg

شرکت تا پایان بهمن ماه موفق به فروش 5.691 هزارتن از محصولات معادل 91 درصد از کل بودجه خود شده است.

3-آمار مبلغ فروش:

شرکت در اولین بودجه سال 96 خود مبلغ 119.937.201 میلیون ریال پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین بودجه سال 95 افزایش 21 درصدی را نشان می دهد. همچنین شرکت در یازده ماهه منتهی به 95/11/30 توانسته است 92 درصد از میزان مبلغ فروش خود را پوشش دهد.

در نمودار­های زیر روند مبلغ فروش و درصد­ پوشش فروش در سه ماهه های مختلف در چند سال اخیر نشان داده شده است.

 

0fe0288فولاد4.jpg

b44c025فولاد5.jpg

وضعیت عملکرد شرکت در یازده ماهه نخست سال به صورت ذیل بوده است:

892350eفولاد6.jpg

4-نرخ فروش محصولات:

روند نرخ فروش محصولات شرکت در سال جاری به صورت ذیل می باشد.

cab6d57فولاد7.jpg

شرکت برای سال 1396 نرخ فروش  هر کیلوگرم محصولات گرم داخلی را 17.000 ریال و  هر تن محصولات گرم صادراتی را 436 دلار با نرخ تسعیر 3.800 تومان و نرخ فروش هر کیلوگرم محصولات سرد داخلی را 19.390 ریال و هر تن محصولات سرد صادراتی را 490 دلار با نرخ تسعیر 3.800 تومان و نرخ فروش هر کیلوگرم محصولات پوشش دار داخلی را 26.210 ریال و هر تن محصولات پوشش دار صادراتی را 584 دلار  برآورد کرده است.

5-بهای تمام شده:

شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای سال مالی 1396 مبلغ 8.360 میلیارد تومان بهای تمام شده پیش بینی کرده است که نسبت به آخرین بودجه سال 95 افزایش 21 درصدی را نشان می دهد.

مواد اولیه شرکت عبارتند از سنگ آهن،گندله، فروآلیاژ، آهن قراضه و چدن و مواد افزودنی می باشد که حدود 96 این محصولات از بازار داخلی تامین می شود. بیشترین حجم ماده اولیه مربوط به سنگ آهن با %34 و گندله با 34% ارزش کل مواد مصرفی را به خود اختصاص می دهد. شرکت فولاد مبارکه اصفهان،  عمده سنگ آهن مورد نیاز خود را از شرکت های چادرملو و گل گهر تامین می کند.

در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص فصلی شرکت نشان داده شده است.

2026932فولاد8.jpg

حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه اول سال جاری25درصد و در سه ماهه دوم 30درصد بوده است، در سه ماهه سوم 42درصد و برای باقیمانده سال 95، 25 درصد درنظر گرفته شده است. که این خود نشان دهنده بهبود وضعیت شرکت را دارد. همچنین حاشیه سودناخالص شرکت برای سال 96، 30 درصد برآورد شده است.

مفروضات در نظر گرفته شده جهت پیش بینی سال 96:

سناریوهای تحلیلی:

1.فروش:

جهت پیش بینی فروش در تحلیل حاضر مفروضات زیر در نظر گرفته شده است.

1- نرخ فروش محصولات  در سناریوهای مختلف به صورت ذیل درنظر گرفته شده است:

e7d45ffفولاد9.jpg

برای سال 2017 تحلیگران، افزایش 8 درصدی شمش فولاد جهانی را نسبت به میانگین سال 2016 پیش بینی کرده اند و همچنین افزایش 17 درصدی نرخ محصولات گرم و سرد فولادی توسط بانک سرمایه گذاری Macquarie در سال 2017 نسبت به میانگین سال 2016 درنظر گرفته شده است. بنابراین در تحلیل حاضر، در سناریو اول از میانگین نرخ سه ماهه اخیر محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا، در سناریو دوم افزایش 8 درصدی نرخ ها نسبت به میانگین کل سال 95 و در سناریو سوم افزایش 17 درصدی نرخ ها نسبت به میانگین سال 95 در نظر گرفته شده است.

 همچنین در تمامی سناریوها نرخ دلار 3750 تومان در نظر گرفته شده است.

2-مقدار فروش برابر بودجه سال 96 شرکت در نظر گرفته شده است.

2.بهای تمام شده:

مهمترین ماده اولیه شرکت  سنگ آهن و گندله می باشد. نرخ سنگ اهن خریداری شده در سال 95 در فصول مختلف، 15 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان و نرخ گندله در فصل مختلف سال 95 به طور متوسط 24 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان بوده است همچنین میزان مصرف سنگ آهن به ازای هر تن فروش 119 درصد و میزان مصرف آهن اسفنجی به ازای هر تن فروش به طور متوسط  59 درصد می باشد. در این تحلیل نیز از این نسبتها جهت پیش بینی مقدار مصرف مواد اولیه استفاده شده است. سایر اقلام مواد مستقیم مصرفی و بهای تمام شده همانند بودجه سال 1396 درنظر گرفته شده است.

سایر اقلام برابر بودجه سال 96 در نظر گرفته شده است.

46b8104فولاد10.jpg

سایر سناریوهای تحلیلی:

سناریوهای ذیل با در نظر گرفتن مفروضات بودجه شرکت در سال 96 و با تغییر نرخ شمش فولاد خوزستان و نرخ دلار برآورد شده اند. 

0926c4bفولاد11.jpg

همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است در بدترین حالت (دلار 3750 تومانی و نرخ شمش فخوز 1550 تومانی) با فرض ثابت ماندن سایر شرایط (مخصوصاً نرخ فروش و مقدار فروش محصولات در بودجه سال 96) شرکت فولاد مبارکه قادر به ساختن 21 تومان سود به ازای هر سهم می باشد.

نسرین اسکندری

واحد سرمایه گذاری و آموزش