عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي فناوران (شفن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/07


تحلیل  کلاسیک سهم در تایم روزانه:

d2f2a37شفن.png

 

نمای سهم شفن را در 10 سال اخیر مشاهده می نمایید.
با شکست سقف تاریخی حدودی 1700- 1730 توانسته روند رشد را ادامه دهد و این محدوده فعلا یک حمایت معتبر تلقی می گردد. این سهم ها میان مدتی بوده و  به نظر میرسد با دید 3 الی 6 ماهه بتواند محدوده 2600 و در صورت ادامه تقاضا لمس خط روند داخلی را به عنوان تارگت میان مدتی ببیند.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش