عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال انس جهانی در میان مدت نشان از رشد دارد.

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/07


نمای روزانه چارت  طلا:

 

 

7d28c16طلااااا.png

به نظر میرسد محدوده حمایتی فعلی طلا در پله اول 1200-1800 معتبر بوده و از این محدوده رشد ریز موج صعودی را داریم.

موج های مثلث جمع شونده در حال تکمیل میباشد و می تواند تا  محدوده حدودی 1375 و در صورت عبور 1480-1500 دلار این رشد با فراز و فرودهایی ادامه دار باشد.


در نهایت فلز طلا با اصلاح چند ساله ایی که در قالب یک ترکیبی دوگانه داشته و به پایان رسانده در حال حاضر در حال تکمیل یک ساختار در قالب ترینگل میباشد.

تضعیف ایندکس دلارناشی از عدم وجود چشم انداز رشد تورم به سمت 2% هدف فدرال رزرو و به طوری کلی چشم انداز سرمایه گذاری امن بودن طلا با افزایش تنش ها باعث افزایش قیمت آن شده است. عامل دوم افزایش قیمت طلا در هفته قبل، تشدید تنش های ژئوپولیتیک در شبه جزیره کره بود. آمریکا و کره شمالی هفته گذشته یکدیگر را تهدید کردند و با آنکه احتمال برخورد نظامی بین دو کشور بسیار کم است اما به هر حال طلا جذابیت پیدا کرد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش