عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال الومینیوم ایران - فایرا

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/08


چارت روزانه سهم در بلند مدت:

5116414فایرااااااا.png

 

در تکمیل موج Y رشد شارپ سهم پس از بازگشایی اتفاق افتاده است و به نظر میرسد اولین محدوده پرریسک پس از شکست موفق سقف قبلی محدوده مقاومت کانالیزه یعنی 130 - 140 باشد. در چارت و روند گذشته سهم رشدهای شارپ و اصلاح های زمان برتر را پیش تر هم مشاهده کردیم.  به نظر وورد در این قیمت ها کمی پرریسک بوده و بهتر است در محدوده مقاومتی اشاره شده به حجم تقاضا و نسبت های خرید به فروش دقت بیشتری داشت.

مقاومت دوم محدوده 168- 170  میباشد. حد حمایت نزدیک 90 تومان است. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش