عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/08


چارت روزانه نماد غفارس:

c7b040bغفارسسسسس.png

 

 

سهم در حال تکمیل ریز موج E از مثلث موج 4 ایمپالس صعودی است و به نظر میرسد با افزایش حجم معاملات و تایید شکست سقف مثلث سیگنال ورود موج 5 صادر گردد.

 

حد ضرر ا کف مثلث در نظر داریم و به رشد سهم تا محدوده 750 - 800 در میان مدت امیدوارم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش