عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شرکت ریل پردازسیر (حریل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/03/30


 

 

یک ایمپالس صعودی در روند اخیر سهم شکل گرفته است که می توان گفت با اتمام موج 4 در محدوده حمایتی با توجه به شکل گیری الگوی کلاسیک مثلث متقارن، شکست سقف مثلث شروع موج 5 را تایید خواهد نمود

 

b035ea1حریل.jpg

 

مقاومت مهم  کوتاه مدت :  210 ا
حمایت معتبر و حد ضرر:175

دقت شود که کثر نمادها در نزدیکی حمایت معتبر خود هستند و یا واگرایی مثبت دارند ولیباید حجم و ارزش معامات و تقاضا را نیز به عنوان یک فاکتور مهم  مورد توجه و ارزیابی قرارداد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش