عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/11


نمای روزانه چکاپا

3277af1چکاپا.png

مشاهده میشود در حال تکمیل ریز موج های موج سی هستیم  و اصلاح خوبی در قالب موج 2 تا کف کانال شکل گرفته است. انتظار میرود در یک رشد خوب موج سوم آن تکمیل شود.

محدودهتارگت میان مدتی تا سقف کانالیزه پیش بینی میشود. به روز رسانی خواهد شد. 

حمایت کادر زرد رنگ را حد ضرر قرار می دهیم.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش