عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کنترل خوردگی تکین کو(رتکو)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/11


تایم فریم روزانه نماد رتکو:

 

1e49927رتکووو.png

 

 

نمای چندین سال اخیر سهم را مشاهده می نمایید. یک ایمپالس صعودی در حال شکل گرفتن است و رتکو پس از تکمیل موج 3 بزرگ  وارد اصلاح زمان بر موج 4 رم شده و این اصلاح فعلا ادامه دارد.

انتظار داریم باتکمیل ریزموج های مثلث شروع موج 5 را بارشد خوبی داشته باشیم.  حمایت 600- 700 فعلا مد نظر باشد و با افزایش حجم تقاضا روند برگشتی سهم را مد نظر قرار دهیم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش