عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ايران‌ياساتايرورابر (پاسا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/12


چارت با تایم فریم روزانه تحلیل شد:

632c476پاساس.png

در تکمیل یک الگوی WXY زمان بر موج X در قالب یک مثلث در حال اتمام میباشد.

این موج زمان بر منجر به متراکم شده محدوده قیمتی و زمانی شده است و انتظار داریم از کف کانالیزه طی یک ماه اخیر شاهد رشد سهم در قالب موج Y صعودی باشیم.

تارگت های مقاومتی این موج با شکست ضلع بالایی مثلث محدوده 280  فعلا و در صورت تقاضا و شکست این محدوده  سقف کانال در بلند مدت لحاظ گردد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش