عنـوان تحلیل : عرضه اولیه: نگاهی اجمالی به سودآوری شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان(گکوثر)

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/06/12


امروزه صنعت توریسم به عنوان بزرگترین صنعت جهان دارای آثار متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وبده و صنعت هتلداری نیز به عنوان یکی از مهمترین نهاده های توریسم از اهمیت قابل توجهی برخوردار می­ باشد و با نگرش به این موضوع، استراتژی توسعه بسیاری از کشورها بر این اساس تدوین می گردد.

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

این شرکت در سال 1347 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و در اصفهان به ثبت رسیده است. در سال 1358 طی حکم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، مالکیت صد در صد سهام شرکت به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی منتقل شده و تحت مدیریت این نهاد قرار گرفته است. در سال 1384 نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل شده و در سال 1394 مورد پذیرش بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است.

سهامداران

سرمایه شرکت 11 میلیارد تومان است و ترکیب سهامداران به شرح ذیل می باشد

bcefd1ckosar1.jpg

فعالیت اصلی شرکت

فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تأسیس هتل، متل و رستوران، اداره و بهره برداری از آنها و انجام معاملات مجاز بازرگانی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و در صورت اقتضا تأسیس هتل، متل و رستوران در سایر نقاط ایران و خارج از کشور با اخذ مجوز از مجمع فوق العاده مجاز می باشد.

روند سود آوری

0357cc6kosar2.jpg

صورت سود و زیان شرکت طی 5 سال در جدول بالا نشان داده شده است. 

688bf6ckosar3.jpg

همانطور که مشاهده می شود شرکت روندی صعودی طی سالهای اخیر داشته است. در سال مالی گذشته به ازای هر سهم 88 تومان سود محقق ساخته و بودجه سال مالی جاری خود را با 15 درصد افزایش 102 تومان برآورد کرده است. لازم به ذکر است که شرکت توانسته در سه ماهه ابتدایی امسال 368 ریال معادل 36 درصد از بودجه خود را پوشش داده است این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته شرکت توانسته بود سودی معادل 32 درصد از سود محقق شده کل سال خود را پوشش دهد.

درآمد

درآمد هتل از قسمتهای مختلف هتل از جمله قسمت اقامتی و اتاق های هتل، قسمت غذا و نوشابه و سالن های هتل و سایر درآمدهای از جمله خدمات رفاهی و تجاری تأمین می گردد. در قسمت اقامتی، هتل از طریق عقد قرارداد با آژانس ها و شرکتها و همچنین میهمانان عادی کسب درآمد می نماید. در سایر قسمتها نیز هتل با عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی همکاری می نماید.

در جدول زیر خدمات هتل به تفکیک درآمد و بهای تمام شده نشان داده شده است.

b761b94kosar4.jpg

0f40992kosar5.jpg

همانطور که مشاهده میکنید خدماتی که بیشترین حاشیه سود را برای شرکت ایجاد می کند و در چند سال تداوم داشته است به خدمات ارائه اتاق ریالی و ارزی مربوط می گردد.

تعداد اتاقها

روند تعداد اتاقها طی سالهای اخیر در جدول زیر نشان داده شده است ارقام نشان داده شده از حاصلضرب تعداد اتاقها در شب هایی که این اتاقها تحت اسکان قرار گرفته اند به دست آمده است.

acf1991kosar6.jpg

در جدول زیر تعداد کل اتاقها در چند سال اخیر نشان داده شده است. درصد اشغال از تقسیم تعداد اتاقهای اشغال شده به کل اتاقها حاصل می شود.

481ae65kosar7.jpg

همانطور که مشاهده می کنید تعدا کل اتاقها در سال 95 افزایش یافته و به 225 اتاق رسیده است ضریب اشغال روندی صعودی داشته و در سال 95 برابر 84 درصد بوده در سه ماهه ایتدایی سال جاری از 225 اتاق به طور متوسط 180 اتاق اشغال شده و ضریب اشغال 80 درصد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است در بودجه سال 96 درصد اشغال در سه ماهه برای کل سال در نظر گرفته شده است.

مفروضات تحلیل:

1. برآورد درصد اشغال همانند سال 95: به نظر میرسد در تابستان و فصل تفریح و سفر درصد اشغال اتاقها افزایش یابد و بطور متوسط 84 درصد در نظر گرفته شده است.

2. برآورد نرخ متوسط اتاقها برابر سه ماهه ابتدایی سال: شرکت بودجه خود را با 10 درصد پایینتر از نرخ سه ماهه برآورد کرده است.

3. در نظر گرفتن حاشیه سود 45 درصد همانند سال گذشته: گفتنی است که حاشیه سود ناخالص شرکت در سال گذشته 45 درصد بوده و در بودجه شرکت 43 درصد در نظر گرفته شده است این در حالیست که در سه ماهه ابتدایی امسال حاشیه سود ناخالص شرکت 50 درصد بوده است.

4. طی سالهای گذشته بهای تمام شده هر سال بطور متوسط 30 درصد افزایش یافته است.

f0e0661kosar8.jpg

با توجه به مفروضات بالا شرکت در سال مالی جاری میتواند حداقل 120 تومان سود محقق سازد.

فرنوش شیخ الاسلامی

واحد سرمایه گذاری و آموزش