عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سایپا ( خساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/12


تحلیل نمای روزانه ساپیا:

f108959خساپااا.png

 

 

سایپا در حال تکمیل یک WXY در یک سال اخیر میباشد.

در تکمیل موج Y معلوم نیست یک فلت داشته باشیم یا مثلث زمان بر باید به سهم زمان داد . در نهایت کوتاه مدت انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده اشاره شده در چارت میرود . 107 تومان اولین محدوده حمایتی  معتبراست.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش