عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنعتي بهپاك (بهپاك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/12


چارت روزانه بهپاک:

1d774c3بهپاککککککک.png

 

بهپاک پس از ثبت قله حدودی قیمت در 850 در 5 موج ایمپالس وارد روند اصلاحی شد و در حال تکمیل یک اصلاح کارکتیو ABC میباشد. به نظر میرسد این اصلاح در قالب یک زیگزاگ 535  شکل بگیرد که هم اکنون در موج A ازآن هستیم.

در نهایت حمایت نزدیک سهم محدوده 500 می باشد و رشد سهم از این محدوده کوتاه مدتی است و مجدد اصلاح موج سی رخ خواهد داد.

مینا یوسفی واحد

سرمایه گذاری و آموزش