عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/13


دیتای روزانه حکشتی به روز رسانی شد:

 

b29ad41حکشتی 2.png

 

در تحلیل قبل به محدوده حمایتی معتبر سهم برای ورود با دید میان مدت اشاره داشتیم. موج A اصلاحی در قالب 5 موج به اتمام رسید و وارد ریز موج a از یکB بزرگ تر از ABC کارکتیو شده ایم که در چارت دوم مشخص است.

انتظار داریم پس از این رشد کوتاه مدت 30 درصدی  اصلاح ریز موج دوم b کنونی تا محدوده حدودی 345  340 تومان ، شاهد رشد و افزایش تقاضا در سهم باشیم تا موجB  تکمیل گردد.

مجدد به روز رسانی میشود.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش