عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شاخص فلزات اساسی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/13


دیتای هفتگی را بررسی کردیم:

36c47b7فلزات اساسیی.png

کل حرکت را  از سال 2009 تا 2017 یک الگوی ترکیبی  WXY  در نظر داریم که موج صعودی W تا سال 2014 طول کشیده و سپس وارد ریزموج های موج X شده ایم. به نظر میرسد این X به صورت مثلث  در سال های اخیر تکمیل گردد و سپس رشد Y را داشته باشیم.

 

با توجه به سقف مهم تاریخی در 47200 در میان مدت انتظار اصلاح قیمتی سهم های این گروه همراه با فراز و فرودهای نوسانی ناشی از افزایش و کاهش قیمت فلزات جهانی میرود. 

به کف و سقف ها دقت کنیم. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش