عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/14


چارت روزانه:

5722f7cختراکک.png

 

همانطور که در نماد ختراک مشاهده میشود کل سیکل حرکتی سالانه سهم در گذشته که در قالب یک zigzag شکل گرفته را w میدانیم.که توانسته در این شاخه یک سود چند صد درصد را نصیب سهامداران خود کند.

کلیت ساختار حرکتی نماد را با توجه به سیکل حرکتی نماد میتوان combination  موج ترکیبی wxy دانست.

و اصلاح فعلی سهم را شاخه x میدانیم.اصلاح این شاخه میتواند بر حسب سناریویی که مشخص شده در قالب یک مثلث triangles در میان مدت شکل گرفته و بعد هم در ادامه و پایان این موج شاهد شروع شاخه y باشیم.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری وآموزش