عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/14


چارت روزانه:

 

ea5a888ذوببببببببببب.png

 

سعی میکنیم در تحلیل فعلی روند چند ماهه نماد از زمان اصلاح و صعود فعلی را تشریح کنیم.

همانطور که مشاهده میشود شروع روند اصلاحی نماد از محدوده قیمتی 116 تومان آغاز گردیده و تا محدوده قیمتی 34 تومان طی 2 سال صورت گرفته.که این اصلاح در قالب یک Dual Combination بوده و توانسته شاخه A تکمیل شود.

حال سهم در حال تکمیل شاخه B میباشد که حدود 1 سالی هست شروع شده و انتظار داریم موج فعلی تا محدوده قیمتی 125-140 تومان در میان مدت و بلند مدت ادامه دار باشد و در پایان این موج انتظار شروع اصلاح سهم در قالب C میباشیم. 

 

حمایت معتبر سهم در 75- 80 مد نظر قرار گیرد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش