عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال دو فلز جهانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/19


چارت های روزانه:

c3aedefمسسسسسسسسسس جهانی.png

تحلیل نموداری فلز مس:

مشاهده میشود روند 2016 تاکنون یک ایمپالس صعودی 5 موجی است که در تکمیل موج 5 می توان محدوده مقاومتی 6850 الی 7300 را مهم ارزیابی نمود. از این محدوده با توجه به رشد خوب  این فلز نیازمند اصلاح کارکشن می باشیم که میان مدت شکل خواهد گرفت.

 

تحلیل نموداری یک فلز جهانی: 

#روی (zinc) از سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته است :

همانطور که در چارت فلز روی مشاهده میشود این فلز در قالب یک 5 موج ایمپالس که حدود 2 سال بطول انجامیده رشد خود را آغاز و در حال اتمام این رشد است.

 انتظار میرود روزهای آینده از حمایت های نزدیک معتبر شاهد تحرکات مثبت دیگری در این فلز باشیم که جز ریز موج 5 میباشد و بعد از آن شاهد ریزش چند ماهه این فلز که قطعا با نوسانات مثبت نیز همراه خواهد بود در قالب ABC خواهیم بود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش