عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/19


چارت روزانه:

74f3952چکاوه.png

 

چکاوه امروز با استقبال خریدارن همراه گشت.

با اتمام بازی حق این نماد جذابیت خرید در سهم افزایش یافت. در بررسی روند حرکتی این سهم دو سناریو ی احتمالی را برای سهم در نظر داریم:

در کوتاه مدت 430 الی 450 برای سهم می تواند تارگت تحلیلی قرار گیرد. در سناریوی اول نارنجی رنگ با تکمیل موج B رشد سهم در قالب موج سوم از Y را خواهیم داشت و  در سناریوی دوم با لیبل های اصلی مشکی رنگ در حال تکمیل موج دو هستیم از سه اصلی . که بعد از آن رشد خوبی در انتظار سهم خواهد بود.

 

حد ضرر را 305-310 قرار می دهیم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش