عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال قند اصفهان (قصفها)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/20


چارت های این نماد:

a7bb52dقصفهاااا.pngدر تحلیل پیشین انتظار داشتیم سهم با توجه به واگرایی منفی شکل گرفته و اشباع خرید کم کم اصلاح قیمتی نماید و محدوده مناسب خرید را880- 900 دیدیم. ازهمین محدوده سهم با افزایش حجم تقاضا و کف سازی مناسب دو روزی است که صف خرید را تجربه می نماید. اما این رشد تا کجاست؟

به نظر میرسد در تکمیل موج  Y می توان به محدوده سقف قبلی در کوتاه مدت و در صورت تثبیت بالای آن سقف کانالیزه نهایت فکر کرد محدوده میان مدت تر 1300-1450. بعد وارد فاز اصلاح میشویم. نکته ای که هست چون موج c از y را از الان نمیشود پیش بینی کرد در بلندمدت در این موج قرار داریم ولی برای تارگت نهایی هر چند وقت یکبار میتونیم چارت و اپدیت کنیم تا تصمیم درستی برای موج c ازy بگیریم. فعلا همین دو هدف قیمتی را در ذهن قرار میدهیم.

64edc0dقصفها.png

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش