عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال کارتن ایران (چکارن)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/20


چارت روزانه سهم:

d40a6bbچکارن.png

در چارت چکارن با رعایت حد ضرر 470 می توان محدوده 500 را برای خرید با دید میان مدت بررسی کرد.

هر چه به این محدوده 470 تا 500 نزدیکتر کم ریسک تر میشود.

به نظر میرسد در تکمیل موج 5 از 3 هستیم و روند میان مدت سهم صعودی می باشد. در سناریوی دیگر می توان  روند کلی را WXY ای در نظر داشت که سی از Y شروع شده و در حال تکمیل یه موج صعودی هستیم.   

نهایتا 3 الی 6 ماهه تارگت این موج ها به ترتیب:820-900 فعلا مد نظر باشد تا به روز رسانی شود.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش