عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌ (تمحركه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/21


چارت روزانه

200ad6cتمحرکه.png

 

تمحرکه به نظر در حال تکمیل یک 5 موج صعودی است که در حال حاضر اصلاح زمان بر موج 4 را داریم.  شاید در قالب یک مثلث سهم بتواند میان مدت نوسانات کوتاه مدتی مثبت و منفی را رقم بزند و سپس رشد موج 5 را ناقص داشته باشیم. فعلا سقف های مهم را جدی بگیریم.

انتظار یک نوسان مثبت در کمتر از یک ماه داریم و سپس اصلاح قیمتی .

حد حمایت سهم 144- 150 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش