عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لیزینگ ایرانیان ( وایران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/04/20


 

a58dfdeوایران.jpg

تحلیل نموداری وایران- لیزینگ ایرانیان:

انتظار رشد مجدد قیمتی در این نماد :

اصلاح کوتاه مدت و شارپ سهم در قالب موج 2 یا B در حال تکمیل است و انتظار داریم سهم با برخورد به خط روند داخلی معتبر بلند مدت با حد ضرر 170  برگشت قیمتی را شاهد شود.
در مسیر صعود سهم با دید میان مدت
مقاومت ها: سقف قبلی مهم است که باید با قدرت شکسته شود.
 محدوده 220 -260 - 350 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش