عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نیرو محرکه (خمحرکه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/21


روزانه و هفتگی - نمودار ها:

5f381bbخمحرکههههههه.png

خمحرکه در تکمیل موج اخر از Y میتواند یک روند 5 موجی را تکمیل نماید. انتظار تحرکات مثبت در سهم می رود. تارگت های کوتاه و میان مدت در چارت گویا است. 280- 300 مهم می باشد و به عرضه و تقاضای سهم باید در این محدوده دقت داشت.در صورت عبور به روز میشود مجدد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش