عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌ملت‌ (وملت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/22


چارت روزانه

74bac7aوملت.png

دو سناریو برای وملت در نظر داریم:

 

در موج شماری بالا مشاهده میشود کل حرکت سهم از پیک قیمتی یک الگوی ترکیبی WXY  نشان داده شده که در حال حاضر در سناریوی اول موج کوتاهتر X به پایان رسیده ودر حال تکمیل موج a از Y هستیم. 

که در یک b رو به بالا از حمایت نشان داده شده داریم و سپس اصلاح قیمتی مجدد . این سیکل میان مدت تکمیل میشود.

 

در سناریوی دیگر می تواند موج X به پایان نرسیده باشد و هم اکنون در ریز موج b از X باشیم که یک صعود 5 تایی در پیش خواهد بود.

 

وجه مشترک هر دو سناریو این است که سهم در محدوده فعلی با نوسان 5 درصدی حمایت معتبری میتواند داشته باشد و در صورت بهبود کلیت بازار این سهم نیز می تواند با افزایش حجم تقاضا روند صعودی کوتاه مدت داشته باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش