عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/22


چارت روزانه

964d19cثشرققققققققق.png

 

 در این سهم مثلث انقباضی contraction triangle در حال شکل گیری و پیشروی می باشد که به نظر میرسد در محدوده 90-95 با حد ضرر اشاره شده در چارت برای میان مدت بتواند تحرکات مثبتی را تجربه نموده وکم ریسک تلقی میشود.رشد کوتاه مدت سهم درقالب ریز موج D و سه تایی خواهد بود. 

با افزایش حجم انتظار برگشت روند و رشد را دارم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش