عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد اميركبيركاشان (فجر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/25


چارت هفتگی سهم را از سال 2011 داریم:

ed7132bفجررررررررررررررر.pngحرکتی کلی این سهم طبق سناریوی ما یک زیگزاگ می تواند باشد که موج A  از ABC که در حال شکل گیری در بلند مدت است به اتمام رسیده و قله 13755 ریال ثبت شده . سپس وارد موج B شده و در حال تکمیل ریز موج های آن هستیم. به نظر میرسد B در حوالی قله قبلی به اتمام رسد و وارد موج اصلاحی C شویم. روند موج B بزرگ می تواند فلت یا مثلث زمان بر باشد که همراه با اصلاح زمانی و تراکم قیمتی پیش رود. که باید دید در آینده چه خواهد شد. بعد از اتمام B بزرگ نهایتا رشد قیمتی خوبی بلند مدت خواهیم داشت. 

لازم به ذکر است درصورت عبور از قله قبلی 18000 مقاومت مهم بعدی است. 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش