عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/27


چارت روزانه

 

7535afdکرمانشاا.png

کل حرکت این سهم را یک حرکت ترکیبی WXY دانستیم. موج X به صورت یک مثلث در حال تکمیل بوده و با شکست سقف آن سیگنال خرید قطعی تری صادر خواهد شد.

یک ریز موج کوچ اصلاحی در قالب E نیاز داریم و بعد یک رشد مناسب و میان مدت در قالب Y باید شکل بگیرد. 

حد ضرر را شکست کف مثلث قرار داده و خرید در این محدوده حمایتی کم ریسک است. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش