عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/27


در تایم هفتگی - بلند مدت داریم:

631cc60رمپناااااااااااا.png

 

مشاهده میشود در حال شکل گیری یک WXY ترکیبی می باشد. موج W در قالب یک زیگزاگ به پایان رسیده و اوج قیمتی را با اتمام این موج لمس نموده . سپس از سال 2014 تا کنون موج X را تکمیل می نماید که در ریز موج های اخر از آن هستیم.

با دید میان مدت ارزندگی بررسی دارد اصلاح خوبی داشته و کف قیمتی آن مشخص شده است.  یا از همین محدوده فعلی زرد رنگ برگشت داریم یا اصلاح بیشتری تا محدوده ابی رنگ کف مثلث خواهیم داشت که در نهایت خرید پله ای در محدوده ها کم ریسک است. 

 

اولین مقاومت به عنوان تارگت کوتاه مدتی می تواند سقف مثلث باشد. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش