عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/28


چارت روزانه:

e2a704bوبشهرررر.png

 

در تحلیل پیشین اشاره ای به حمایت معتبر کف کانالیزه داشتیم برای اتمام موج سی از یک موج ترکیبی فلت+ زیگزاگ در قالب A. در نهایت به زبان ساده یک رشد میان مدت در قالب B داریم. که شکست خط روند نزولی یا همان سقف کانال مهم است واگرایی مخفی مثبت در مک دی هیستوگرام شکل گرفته که باید دیدحجم تقاضا به چه صورت خواهد بود.  سهم سنگین است و انتظار رشد شارپ از سهم نباید داشت.

 

حمایت معتبر 135- 130 تومان مد نظر باشد. 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش