عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت و گاز پارسیان(پارسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/06/28


چارت روزانه

031f82fپارسان 28.png

سهم پس از رسیدن به کف قیمتی 165 تومان با افزایش قیمت و تقاضای خرید مواجه شده است.

روند کلی را از پیک قیمتی بررسی نموده ایم. احتمالا در این سناریو یک موج ترکیبی WXY خواهیم داشت. موج Y هستیم و رشد اخیر می تواند در قالب موج B شکل بگیرد. 

مقاومت مهم اولیه خط روند نزولی هست محدوده 220 تومان که در صورت شکست آن به روز رسانی میشود. 255  مقاومت مهم دوم در مسیر رشد است. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش